Showing all 6 results

  • Idylla™ MSI FFPE Reference Set [CE-IVD]
  • PIK3CA-E542K 100 % AF FFPE Reference Standard curl €80
  • PIK3CA-E542K 50 % AF FFPE Reference Standard curl €80
  • PIK3CA-E545G 50 % AF FFPE Reference Standard curl €80
  • PIK3CA-H1047R & -D350N 50% AF FFPE Reference Standard curl €95
  • Ashkenazim Son FFPE Reference Standard curl €80